Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 4 от 29.01.2008

 № 41 Представител в "Сдружение на върожденските градове" - Ценка Йонкова

 № 40 отчет "Комплексна програма за упр. качеството на атмосфесния въздух"

 № 39 продажба стопанска сграда в с.Ряховците

 № 38 продажба недвижим имот в с.Агатово

 № 37 допускане ПУП-ИПРЗ за УПИ IV нв.Балабаница

 № 36 допускане ПУП-ИПРЗ за УПИ XVI-916,917,кв.18А гр.Севлиево

 № 35 предоставяне функции по ЗУТ

 № 34 Представител в РСО "Централна Стара планина"

 № 33 "Местна инициативна група" по "ЛИДЕР"

 № 32 Календарен план на спортно-туристическите прояви

 № 31 Календарен план н акултурните прояви

 № 30 изм. "Наредба за опр. и адм. на местните такси ..

 № 29 съгласие за избор на управител на "Регионално депо.."

 № 28 за ОС на "Регионално депо за отпадъци Севлиево" ООД

 № 27 изм.на реш.№11/19.12.2007г. за такса ТБД

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево