Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 3 от 19.12.2007

 № 26 промяна в Правилника на ОбС

 № 25 придобиване за ползване имот в с.Шумата

 № 24 зониране на с.Душево

 №23 приватизация на "Спектър" ЕООД-търг

 №22 ПУП за УПИ XXVI- с.Шумата

 №21 комисия по ЗУЖВГМЖСВ

 № 20 общински имоти-предоставяне за управление

 № 19 приемане на дарение-сграда с.Дебелцово

 № 18 Представител в "Рег.депо за отпадъци"

 № 17 намаляване капитала на "Росица" ЕООД

 № 16 продажба на имоти в Севлиево

 № 15 общинска пътна мрежа за реконструкция през 2008г.

 № 14 делегиране на бюджети на общински училища

 № 13 актуализация поименен списък капиталови разходи 2007г

 № 12 приоритети за БЮДЖЕТ 2008г.

 №11 такса битови отпадъци за 2008г.

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево