Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2016/2017г.“Обект на настоящата обществена поръчка е "предоставяне на услуга" по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП и съгласно чл.18, ал.2, във връзка с чл.176-181 от ЗОП е "публично състезание". Общата прогнозна стойност на поръчката е 200 000 /двеста хиляди/ лева без ДДС. и вкл. сл. осн. дейности:

 1. Заравняване банкет с ширина 1,5 м.;  2. Заравняване на банкет с ширина 1,5 м. и почистване храсти и саморасли дървета с диаметър до 15 см. от банкетите на общинските пътища;   3. Изрязване на надвиснали клони над пътя;   4. Отсичане и изкореняване на единични дървета с диаметър над 15 см.;   5. Натоварване и извозване земни маси до 1км;   6. Натоварване и извозване земни маси до 2км;  7. Натоварване и извозване земни маси до 5км;
 
публикувана под № 00189-2016-0015


 Обявление за приключване на договор за ОП Дата на качване: 22.12.2016

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 12.12.2016

 Договор ОП-69 с приложения Дата на качване: 12.12.2016

 Решение за класиране Дата на качване: 27.10.2016

 Доклад и утвърдени протоколи № 1, № 2, № 3 от Работа на комисия Дата на качване: 27.10.2016

 Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценови предложения Дата на качване: 20.10.2016

 Протокол № 2 по чл. 54, ал. 7 от работата на комисия Дата на качване: 20.10.2016

 Протокол №1 по чл. 54, ал. 7 от работа на комисия Дата на качване: 12.10.2016

 Техническа спецификация Дата на качване: 14.09.2016

 Документация за участие и приложения Дата на качване: 14.09.2016

 Обявление Дата на качване: 14.09.2016

 Решение Дата на качване: 14.09.2016

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево