Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Извършване на строително-ремонтни работи на сгради – собственост на Община Севлиево, по обособени позиции:Настоящата обществена поръчка е с предмет „СТРОИТЕЛСТВО“  и съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 176 - 181 от ЗОП. Общата прогнозна стойност на поръчката е до 169 079,00 лева без ДДС и вкл. следните основни дейности: 

1. Подмяна на стара дървена дограма с нова AL профил - врати;

2. Вътрешни ремонти - грундиране; шпакловка стени; боядисване с латекс; доставка и монтаж на осветителни тела - лот;

3. Хидроизолация на покрив;

4. Ремонт на санитарни помещения;

5. Ремонт фасада;

6. Ремонт покрив;

7. Подмяна на котел, отоплителни тела и подмяна на тръбна мрежа;

Строително ремонтните работи ще се осъществят върху осем на брой сгради – собственост на Община Севлиево - съгласно техническото задание и заданието за оферта за всяка от обособените позиции. 

публикувана под № 00189-2016-0010 в РОП Обявление за приключване на договор за ОП Дата на качване: 14.12.2016

 Обявление за приключване на договор за ОП Дата на качване: 13.12.2016

 Обявление за приключване на договор за ОП Дата на качване: 12.12.2016

 Обявление за приключване на договор за ОП Дата на качване: 12.12.2016

 Обявление за приключване на договор за ОП Дата на качване: 12.12.2016

 Обявление за приключване на договор за ОП Дата на качване: 21.11.2016

 Обявление за приключване на договор за ОП Дата на качване: 17.11.2016

 Обявление за приключване на договор за ОП Дата на качване: 17.11.2016

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 14.10.2016

 Договор № ОП-62/03.10.2016 г. Дата на качване: 14.10.2016

 Договор № ОП-61/03.10.2016 г. Дата на качване: 14.10.2016

 Договор № ОП-60/03.10.2016 г. Дата на качване: 14.10.2016

 Договор № ОП-53/20.09.2016 г. Дата на качване: 14.10.2016

 Договор № ОП-59/03.10.2016 г. Дата на качване: 14.10.2016

 Договор № ОП-54/20.09.2016 г. Дата на качване: 14.10.2016

 Договор № ОП-55/20.09.2016 г. Дата на качване: 14.10.2016

 Договор № ОП-56/20.09.2016 г. Дата на качване: 14.10.2016

 Решение за класиране Дата на качване: 02.09.2016

 Протокол 4 от работа на комисия Дата на качване: 02.09.2016

 Протокол 3 от работа на комисия Дата на качване: 02.09.2016

 Протокол 2 от работа на комисия Дата на качване: 02.09.2016

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 30.08.2016

 Протокол №1 по чл. 54, ал. 7 от работа на комисия Дата на качване: 22.08.2016

 Спесификация дограма Дата на качване: 20.07.2016

 Задание за оферта по обособени позиции Дата на качване: 20.07.2016

 Техническо задание по обособени позиции Дата на качване: 20.07.2016

 Документация за участие Дата на качване: 20.07.2016

 Обявление Дата на качване: 20.07.2016

 Решение Дата на качване: 20.07.2016

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево