Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ПУП

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0991 от 15.10.2021г. Дата на качване: 18.10.2021

 Обявление за изготвен ПУП - План за първа улична регулация с обхват обслужващ път ПИ № 410.9512 Дата на качване: 14.10.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобрен ПУП- Заповед №939 от 29.09.2021 Дата на качване: 04.10.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобрен ПУП- Заповед № 940 от 29.09.2021 Дата на качване: 04.10.2021

 Допускане изработване ПУП със Заповед №938 от 29.09.2021г Дата на качване: 04.10.2021

 Допускане изработване ПУП със Заповед № 937 от 29.09.2021г Дата на качване: 04.10.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ кв.102 гр. Севлиевосъс Заповед №0955 от 01.10.2021г. Дата на качване: 01.10.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед № 0922 Гробищен парк Дата на качване: 01.10.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПРЗ със Заповед 950 от 30.09.2021г. Дата на качване: 30.09.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0927 Дата на качване: 28.09.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0925 Дата на качване: 28.09.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0923 Дата на качване: 28.09.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0919 Дата на качване: 28.09.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0918 Дата на качване: 28.09.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП-ПРЗ кв.130а - Заповед 0926 Дата на качване: 28.09.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП-ПРЗ кв.25 - Заповед 0924 Дата на качване: 28.09.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП - със заповед №0911 от 24.09.2021г. Дата на качване: 24.09.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ със Заповед №0893 от 21.09.2021г. Дата на качване: 23.09.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0890 от 17.09.2021г. Дата на качване: 20.09.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0888 от 17.09.2021г. Дата на качване: 20.09.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП-ПРЗ Заповед №0840 от 31.08.2021г. Дата на качване: 31.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на Комплексен проект Заповед №0837 от 31.08.2021г. Дата на качване: 31.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед за одобряване на ПУП-ПЗ № 0820 от 26.08.2021г. Дата на качване: 31.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед за одобряване на ПУП-ПЗ № 0825 Дата на качване: 27.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ със Заповед №0819 от 26.08.2021г. Дата на качване: 26.08.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед № 783 / 11.08.2021г Дата на качване: 26.08.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0818 от 26.08.2021г. Дата на качване: 26.08.2021

 Допускане изработване ПУП със Заповед № 787 от 12.08.2021г. Дата на качване: 23.08.2021

 Допускане изработване ПУП със Заповед № 788 от 12.08.2021г. Дата на качване: 23.08.2021

 Допускане изработване ПУП със Заповед № 789 от 12.08.2021г Дата на качване: 23.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобрен ПУП- Заповед № 798 от 16.08.2021 Дата на качване: 23.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за ПУП одобрен-Заповед № 0803 от 18.08.2021 г. Дата на качване: 23.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за ПУП - ПЗ със Заповед №0802 от 18.08.2021г. Дата на качване: 19.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ със Заповед №0777 от 06.08.2021г. Дата на качване: 13.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ ПУП-одобрен- Заповед № 779 от 10.08.2021 Дата на качване: 10.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ ПУП-одобрен- Заповед № 740 от 30.07.2021 Дата на качване: 06.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед за одобряване на ПУП-ПЗ № 0771 Дата на качване: 05.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед за одобряване на ПУП-ПЗ № 0759 Дата на качване: 04.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед за одобряване на ПУП-ПЗ № 0766 Дата на качване: 04.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед за одобряване на ПУП-ПЗ № 0765 Дата на качване: 04.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед за одобряване на ПУП-ПЗ № 0764 Дата на качване: 04.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед за одобряване на ПУП-ПЗ № 0763 Дата на качване: 04.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед за одобряване на ПУП-ПЗ № 0762 Дата на качване: 04.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед за одобряване на ПУП-ПЗ № 0758 Дата на качване: 04.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед за одобряване на ПУП-ПЗ № 0757 Дата на качване: 04.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед за одобряване на ПУП-ПЗ № 0755 Дата на качване: 04.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ ПУП-одобрен- Заповед № 0760 от 03.08.2021 Дата на качване: 04.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за разреш. ПУП със Заповед № 0739 от 30.07.2021г. Дата на качване: 03.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ със Заповед №0742 от 30.07.2021г. Дата на качване: 03.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед за одобряване на ПУП-ПЗ № 0743 Дата на качване: 03.08.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за ПУП М.Вършец 94 със Заповед № 0562 от 16.06.2021г Дата на качване: 21.07.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за ПУП с. Ловнидол със Заповед № 0684 от 16.07.2021г Дата на качване: 19.07.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ със Заповед №0682 от 16.07.2021г. Дата на качване: 16.07.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ със Заповед №0680 от 15.07.2021г. Дата на качване: 16.07.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0658 от 08.07.2021г. Дата на качване: 09.07.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0656 от 08.07.2021г. Дата на качване: 09.07.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0655 от 08.07.2021г. Дата на качване: 09.07.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0613 от 24.06.2021г. Дата на качване: 24.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ ПУП-одобрен- Крушево Дата на качване: 23.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобр. ПУП със Заповед № 588 от 18.06.2021г. Дата на качване: 23.06.2021

 Обявление за изработен ПУП - парцеларен план за трасета -подземно ел.захранване за ПИ 16376.116.19 Дата на качване: 23.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП-ПЗкв.134- Заповед 0587 Дата на качване: 18.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП-ПЗкв.25- Заповед 0586 Дата на качване: 18.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0585 Дата на качване: 18.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0584 Дата на качване: 18.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0583 Дата на качване: 18.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ ПУП-одобрен- с. Крушево Дата на качване: 17.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ със Заповед №0579 от 17.06.2021г. Дата на качване: 17.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0578 Дата на качване: 17.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0577 Дата на качване: 17.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0576 Дата на качване: 17.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0575 Дата на качване: 17.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0574 Дата на качване: 17.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0573 Дата на качване: 17.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0572 Дата на качване: 17.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП-ПРЗ34а - Заповед 0571 Дата на качване: 17.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП-ПЗ 88.60 - Заповед 0570 Дата на качване: 17.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП-ПРЗ кв.143 - Заповед 0566 Дата на качване: 16.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП-ПРЗ кв.129 - Заповед 0565 Дата на качване: 16.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП-ПРЗ кв.14 - Заповед 0564 Дата на качване: 16.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП-ПРЗ кв.8с. Бериево - Заповед 0563 Дата на качване: 16.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП-ПРЗ кв.4 - Заповед 0558 Дата на качване: 16.06.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ със Заповед №0526 от 02.06.2021г. Дата на качване: 03.06.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0510 от 27.05.2021г. Дата на качване: 28.05.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за ПУП - одобрен-с. Крамолин 141 Дата на качване: 27.05.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0505 от 26.05.2021г. Дата на качване: 27.05.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0504 от 26.05.2021г. Дата на качване: 27.05.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0503 от 26.05.2021г. Дата на качване: 27.05.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0493 от 20.05.2021г. Дата на качване: 25.05.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0492 от 20.05.2021г. Дата на качване: 21.05.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПЗ кв.134 гр. Севлиевосъс Заповед №0494 от 20.05.2021г Дата на качване: 20.05.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0487 Дата на качване: 20.05.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0486 Дата на качване: 20.05.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0484 Дата на качване: 20.05.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0483 Дата на качване: 20.05.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0482 Дата на качване: 20.05.2021

 СЪОБЩЕНИ на Заповед № 0466 за разреш. ПУП с.Кормянско Дата на качване: 19.05.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП-ПРЗ кв.112 - Заповед 0464 Дата на качване: 18.05.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП-ПРЗ кв.20 - Заповед 0462 Дата на качване: 18.05.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ кв.19 с. Крушево със Заповед №0436 от 12.05.2021г. Дата на качване: 12.05.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ кв.14 гр. Севлиевосъс Заповед №0433 от 12.05.2021г. Дата на качване: 12.05.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0434 от 12.05.2021г. Дата на качване: 12.05.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0431 от 12.05.2021г. Дата на качване: 12.05.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ със Заповед №0390от 23.04.2021г. Дата на качване: 26.04.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ със Заповед №0389от 23.04.2021г. Дата на качване: 26.04.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане накомплексен проект със Заповед №0388от 23.04.2021г. Дата на качване: 26.04.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0366 от 19.04.2021г. Дата на качване: 20.04.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0365 от 19.04.2021г. Дата на качване: 20.04.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0364 от 19.04.2021г. Дата на качване: 20.04.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за разреш. ПУП със Заповед № 358 от 16.04.2021г. Дата на качване: 20.04.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ кв.129 със Заповед №0357 от 16.04.2021г. Дата на качване: 16.04.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0337 от 09.04.2021г. Дата на качване: 09.04.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0327 от 07.04.2021г. Дата на качване: 08.04.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ кв.34а със Заповед №0326 от 07.04.2021г. Дата на качване: 08.04.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПЗ със Заповед №313 от 01.04.2021г. Дата на качване: 02.04.2021

 Съобщение на заповед №0300 за одобряване на ПУП Дата на качване: 01.04.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП - със заповед №0299 от 30.03.2021г. Дата на качване: 31.03.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед № 0286 Дата на качване: 29.03.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед № 0285 Дата на качване: 29.03.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед № 0284 Дата на качване: 29.03.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед № 0282 Дата на качване: 29.03.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ със Заповед №0287 от 26.03.2021г. Дата на качване: 26.03.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед за одобряване на ПУП-П № 0283 Дата на качване: 26.03.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед № 0265 от 23.03.2021г. Дата на качване: 24.03.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект на ПУП - ПП за трасе на велоалея Дата на качване: 16.03.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за доп. ПУП със Заповед № 212 от 04.03.2021г. Дата на качване: 05.03.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за доп. ПУП със Заповед № 211 от 04.03.2021г. Дата на качване: 05.03.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПРЗ със Заповед 0196 от 26.02.2021г. Дата на качване: 01.03.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0192 от 26.02.2021г. Дата на качване: 01.03.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПЗ със Заповед №0191от 26.02.2021г Дата на качване: 01.03.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за доп. ПУП със Заповед № 182 от 25.02.2021г. Дата на качване: 26.02.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за доп. ПУП със Заповед № 181 от 25.02.2021г Дата на качване: 26.02.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0180 от 25.02.2021г. Дата на качване: 25.02.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПЗ със Заповед №0159 от 22.02.2021г. Дата на качване: 22.02.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за доп. ПУП със Заповед № 140 от 15.02.2021г. Дата на качване: 16.02.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за доп. ПУП със Заповед № 139 от 15.02.2021г. Дата на качване: 16.02.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПР със Заповед №0138 от 15.02.2021г. Дата на качване: 16.02.2021

 Съобщение за допускане на ПУП-ПЗ със Заповед 0137 от 15.02.2021г. Дата на качване: 16.02.2021

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед №0113 от 05.02.2021г. за одобряване на ПУП - ПРЗ за обединяване на УПИ V-321 и VI-321, кв.42 по плана на с. Сенник Дата на качване: 09.02.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП- със Заповед № 0111 от 05.02.2021г. Дата на качване: 08.02.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП- със Заповед № 0110 от 05.02.2021г. Дата на качване: 08.02.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП- със Заповед № 0109 от 05.02.2021г. Дата на качване: 08.02.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП- със Заповед № 0108 от 05.02.2021г. Дата на качване: 08.02.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП- със Заповед № 0107 от 05.02.2021г. Дата на качване: 08.02.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП- със Заповед № 0106 от 05.02.2021г. Дата на качване: 08.02.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП- със Заповед № 0112 от 05.02.2021г. Дата на качване: 08.02.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПЗ със Заповед №0027 от 08.01.2021г. Дата на качване: 18.01.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ със Заповед №0045 от 13.01.2021г. Дата на качване: 14.01.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПЗ със Заповед №0044 от 13.01.2021г. Дата на качване: 14.01.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП с. Младен със Заповд № 0007 от 06.01.2021г. Дата на качване: 14.01.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ със Заповед №1057 от 23.12.2020г. Дата на качване: 05.01.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ със Заповед №1075 от 30.12.2020г. Дата на качване: 05.01.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ със Заповед №1074 от 30.12.2020г. Дата на качване: 05.01.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПЗ със Заповед №1073 от 30.12.2020г. Дата на качване: 05.01.2021

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ със Заповед №1061 от 23.12.2020г. Дата на качване: 29.12.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ със Заповед №1051 от 21.12.2020г. Дата на качване: 29.12.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ със Заповед №1046 от 21.12.2020г. Дата на качване: 29.12.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП със Заповед № 904 от 04.11.2020г. Дата на качване: 11.11.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за Заповед №820 от 13.10.2020г. за одобряване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 66216.257.44, местност „Пампиля“, с. Сенник Дата на качване: 15.10.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за одобрен на ПУП - ПРЗ Дуван чаир Дата на качване: 10.09.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за одобрен на ПУП - ПП за трасе на електропровод до Паралел Дата на качване: 10.09.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за одобрен на ПУП - ПП за трасе на електропровод до 83497.34.5 с. Шумата Дата на качване: 10.09.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за одобрен на ПУП - ПП за трасе на електропровод до 83497.27.3 с. Шумата Дата на качване: 10.09.2020

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0675/18.08.2020 за одобрение на ПУП -ПРЗ УПИ I-828 кв 27 Севлиево Дата на качване: 19.08.2020

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0665/14.08.2020 за одобрение на ПУП -ПР на А1 за ЕСМ извън регулацията на Севлиево Дата на качване: 19.08.2020

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0642/06.08.2020 за одобрение на ПУП -ПРЗ УПИ XII кв 16 АББ Севлиево Дата на качване: 19.08.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - Комплексен проект със Заповед № 578 от 16.07.2020г. Дата на качване: 16.07.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП със Заповед № 533 от 06.07.2020г. Дата на качване: 07.07.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - Комплексен проект със Заповед № 532 от 06.07.2020г. Дата на качване: 07.07.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 66216.257.44, местност „Пампиля“, с. Сенник Дата на качване: 01.06.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за ПУП -Горски път, Мар.кладенец-Зел.поляна Дата на качване: 14.05.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за ПУП -Горски път, Кладев рът-Осеникова поляна Дата на качване: 14.05.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект на ПУП - ПРЗ на УПИ IV.кв.6, местност Лъгът Дата на качване: 11.05.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект на ПУП - ПРЗ кв.51, гр.Севлиево Дата на качване: 07.05.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за ПУП -План за застрояване на част от ПИ 40141.130.52, с. Крушево Дата на качване: 07.05.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за ПУП - Парцеларен план и план -схема, м.Прявода, Крушево Дата на качване: 05.05.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект на ПУП - ПЗ за ПИ 65927.72.92 и 65927.72.93 Дата на качване: 05.05.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект на ПУП - ПРЗ за ПИ 65927.78.4 Дата на качване: 05.05.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за ПУП -ПРЗ за разделяне на УПИ I, кв.112, Севлиево Дата на качване: 04.05.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за изработен ПУП -ПП до ПИ 83497.27.3 Шумата Дата на качване: 24.04.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за изработен ПУП - ПП на трасе на подземно ел.захранване на ПИ 83497.34.5 - Шумата Дата на качване: 23.04.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за изработен ПУП - ПРЗ за УПИ XIV-44, кв.20 - Идилево Дата на качване: 23.04.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ със Заповед №268 от 02.04.2020г. Дата на качване: 15.04.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за допускане на ПУП - ПРЗ със Заповед №267 от 02.04.2020г. Дата на качване: 15.04.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект на ПУП - ПЗ и ПП до ПИ 65927.61.228, Севлиево Дата на качване: 24.03.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект на ПУП - ПРЗ на УПИ XXIII, кв.111 Севлиево Дата на качване: 23.03.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект на ПУП - ПРЗ кв.157 Дата на качване: 19.03.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект на ПУП - ПРЗ на УПИ III, кв.149 Златко Златев Дата на качване: 19.03.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект на ПУП - ПРЗ на УПИ III,II, IV кв.144, гр.Севлиево Дата на качване: 02.03.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект на ПУП - ПРЗ кв.157 Дата на качване: 28.02.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект на ПУП - ПРЗ на УПИ III,II, IV кв.144, гр.Севлиево Дата на качване: 28.02.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект на ПУП - ПРЗ на УПИ III, кв.149 Златко Златев Дата на качване: 28.02.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за проект План-схема за газоснабдяване с Ряховците Дата на качване: 06.02.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за проект План-схема за газоснабдяване с. Петко Славейков Дата на качване: 06.02.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за проект План-схема за газоснабдяване с. Кормянско Дата на качване: 06.02.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за проект План-схема за газоснабдяване Градница Дата на качване: 06.02.2020

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед №0094/27.01.2020г. за одобрение на ПУП -ПРЗ УПИ IV- 87,40 Хамбергер Севлиево Дата на качване: 27.01.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект на ПУП - ПРЗ на УПИ V - 652, КВ 63 с Горна Росица Дата на качване: 22.01.2020

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед №1285 от 18.12.2019г. за допускане на ПУП - ПРЗ със Дата на качване: 22.01.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за проект за План-схеми за електроснабдяване ПИ 83497.34.5, Шумата Дата на качване: 22.01.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект на ПУП - ПЗ на ПИ 73763.16.13, Търхово Дата на качване: 22.01.2020

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед №1206 / 27.11.2019 г., Обединяват се УПИ I – 340 и УПИ XVIII - 339 в нов УПИ XIX - 339,340, кв.37 по плана на с.Душево Дата на качване: 27.12.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед №1141 / 08.11.2019 за одобрение на ПУП -ПРЗ кв.3 гр.Севлиево Дата на качване: 09.12.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед №1137/ 06.11.2019г. за допускане на ПУП Дата на качване: 08.11.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед №1023 / 04.10.2019 за одобрение на ПУП -ПРЗ кв20 грСевлиево Дата на качване: 17.10.2019

 СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект на ПУП - ПРЗ и План -схеми кв.131, грСевлиево СИБИ ООД Дата на качване: 14.10.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед № 0938 /16.09.2019 за одобрение на План схема до УПИ II-23 кв.161 гр.Севлиево Дата на качване: 27.09.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед № 0723 / 22.07.2019 за одобрение на ПУП -ПРЗ кв42Б гр.Севлиево Дата на качване: 08.08.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед №0671 / 05.07.2019 за одобрение на ПУП -ПРЗ кв136 гр.Севлиево Дата на качване: 08.08.2019

 СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект на ПУП - ПЗ на ПИ 288001 Троенци землище Кръвеник Община Севлиево Дата на качване: 19.07.2019

 СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект на ПУП - ПРЗ на УПИ I - 1617 кв.85 гр.Севлиево Дата на качване: 18.07.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед № 0549 /11.06.2019 за одобрение на ПУП-ПРЗ на до 557.121 кв. 60 с. Крушево Дата на качване: 19.06.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед № 0547 /11.06.2019 за одобрение на ПУП-ПРЗ кв.9 с. Сенник Дата на качване: 19.06.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед № 0509 /31.05.2019 за одобрение на ПУП-ПЗ ПУП-ПП и План схема до 40141.126.5 кв.14 с. Стоките Дата на качване: 19.06.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед № 0494 /30.05.2019 за одобрение на ПУП-ПРЗ УПИ I-379,305 СО Хоталич Севлиево Дата на качване: 19.06.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед № 0490 /30.05.2019 за одобрение на ПУП-ПЗ ПУП-ПП и План схема до 40141.126.5 м.Прявода с. Крушево Дата на качване: 19.06.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед № 0481/ 28.05.2019 за одобрение на ПУП -ПРЗ кв.117 гр. Севлиево Дата на качване: 18.06.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед №0419 /13.05.2019 за одобрение на ПУП -ПЗ и ПП до ПИ 200003 м.Средокът с.Столът Дата на качване: 18.06.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед № 0508 / 31.05.2019 за одобрение на ПУП -ПРЗ и План-схеми кв.143 гр. Севлиево Дата на качване: 18.06.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед № 0450 / 17.05.2019 за одобрение на ПУП -ПРЗ кв.64 гр. Севлиево Дата на качване: 18.06.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед № 0406 /09.05.2019 за одобрение на ПУП -ПЗ и ПП до ПИ 199037 м.Гьолът с. Столът Дата на качване: 18.06.2019

 ПУП - ПР за частично изменение на ЗРП за УПИ III-184,кв. 7 по плана на с. Дебелцово Дата на качване: 17.06.2019

 Обява за схеми за трасета Дата на качване: 16.04.2019

 Съобщение за проект за ПУП - ПЗ и ПП м.Долна Лъка, землище Батошево Дата на качване: 05.04.2019

 Съобщение ЗАПОВЕД 852 14.09.2018 Дата на качване: 05.04.2019

 Съобщение за проект за изменение на ОУПО Севлиево, м.Драгелиците Дата на качване: 05.04.2019

 СЪОБЩЕНИЕ ЗАПОВЕД 0175 Дата на качване: 28.03.2019

 СЪОБЩЕНИЕ ЗАПОВЕД 0145 Дата на качване: 28.03.2019

 Обявление на проект за изменение на ОУПО Севлиево Дата на качване: 04.01.2019

 Обявление за открито производство по изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ Дата на качване: 18.09.2018

 Обявление за изработен подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на път за транспортен достъп и трасета на електропровод и водопровод до имот Дата на качване: 11.09.2018

 Обявление за изработен подробен устройствен план – комуникационно транспортен план – пътна връзка от път II-44 Севлиево – Габрово към ведомствен паркинг Дата на качване: 11.09.2018

 Обявление на Проект за изменение на ОУПО (СОЗ-пояс I) Дата на качване: 25.07.2018

 Обявление за изработен ПУП-ПЗ и ПП за трасета на електропровод и водопровод в с. Столът Дата на качване: 11.07.2018

 Обявление за изработен ПУП-ПЗ и ПП за трасета на електропровод и водопровод в с. Столът Дата на качване: 11.07.2018

 Обявление за изработен ПУП-ПП за пояс I на СОЗ в масив 59 от землището на гр. Севлиево Дата на качване: 13.06.2018

 Разрешаване изработване на ПУП гр. Севлиево кв. 42Б Дата на качване: 16.05.2018

 Разрешаване изработване на ПУП гр. Севлиево кв. 3 Дата на качване: 16.05.2018

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0388/03.05.2018 г. Дата на качване: 04.05.2018

 Разрешаване изработване комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на обект: „Жилищна сграда с офиси и гаражи“ Дата на качване: 20.02.2018

 Изработен подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод до имот в гр. Севлиево Дата на качване: 29.01.2018

 Разрешаване изработване на ПУП с. Младен Дата на качване: 10.01.2018

 Допуснато изработване на ПУП-ПРЗ със заповед № 0032/09.01.2018 г. Дата на качване: 09.01.2018

 Изработен проект за ПУП - парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод за обект Дата на качване: 04.10.2017

 Одобрен подробен устройствен план - ПРЗ Дата на качване: 12.09.2017

 Одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на газопроводно отклонение от разпределителен газопровод на „СЕВЛИЕВОГАЗ 2000“ АД гр. Севлиево Дата на качване: 28.12.2016

 Одобрен подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на довеждащ електропровод ниско напрежение и довеждащ водопровод Дата на качване: 28.12.2016

 Одобрен пoдробен устройствен план - парцеларни планове за трасета на довеждащи проводи на техническата инфраструктура Дата на качване: 28.12.2016

 Допуснато изработване на ПУП заповед № 1288/12.11.2015 г. Дата на качване: 23.11.2015

 Допуснато изработване на ПУП заповед № 0912/28.08.2015 г. Дата на качване: 11.09.2015

 Допуснато изработване на ПУП заповед № 0911/28.08.2015 г. Дата на качване: 11.09.2015

 Допуснато изработване на ПУП заповед № 0910/28.08.2015 г. Дата на качване: 11.09.2015

 Допуснато изработване на ПУП заповед № 0909/28.08.2015 г. Дата на качване: 11.09.2015

 Допуснато изработване на ПУП заповед № 0908/28.08.2015 г. Дата на качване: 11.09.2015

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0236/05.03.2015 г. Дата на качване: 12.03.2015

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0237/05.03.2015 г. Дата на качване: 12.03.2015

 Допуснато изработване на ПУП за трасета на довеждащ водопровод и електропровод 20кV до ПИ 020012 в землището на с.Дамяново, общ. Севлиево Дата на качване: 04.03.2015

 Изработен подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на довеждащ водопровод и електропровод в землището на с. Дамяново Дата на качване: 27.02.2015

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 1784/22.12.2015 г. Дата на качване: 12.01.2015

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 1661/01.12.2014 г. Дата на качване: 13.12.2014

 Допуснато изработване на ПУП заповед № 1660/01.12.2014 г. Дата на качване: 13.12.2014

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 1693 Дата на качване: 09.12.2014

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 1478/27.10.2014 г Дата на качване: 28.10.2014

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 1465/21.10.2014 г. Дата на качване: 22.10.2014

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 1433/10.10.2014 г. Дата на качване: 21.10.2014

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 1432/10.10.2014 г. Дата на качване: 21.10.2014

 Допуснато изработване на ПУП със заповед №1272/05.09.2014 г. Дата на качване: 08.09.2014

 Допуснато изработване на ПУП със заповед №1241/03.09.2014 г. Дата на качване: 08.09.2014

 Допуснато изработване на ПУП с реш. № 161 от 22.07.2014 г. на Общински съвет гр. Севлиево Дата на качване: 27.08.2014

 Допуснато изработване на ПУП с реш. № 162 от 22.07.2014 г. на Общински съвет гр. Севлиево Дата на качване: 27.08.2014

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 159 от 22.07.2014 Дата на качване: 21.08.2014

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0472/14.05.2014 г.

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0397/17.04.2014 г.

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0398/17.04.2014 г.

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0261/17.03.2014 г.

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0082/24.01.2014 г.

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0024/10.01.2014 г.

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0014/07.01.2014 г.

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0013/07.01.2014 г.

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 1499/16.12.2013 г.

 Допуснато изработване на ПУП в местността „Драгелиците”

 Обявление за изработване на ПУП за обект "Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода"

 Допуснато изработване на ПУП за имот с идентификатор 65927.92.36 по кадастралната карта на гр. Севлиево

 Допуснато изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя в с.Душево

 Допуснато изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя в с.Душево

 Допуснато изработване на ПУП за трасе на горски автомобилен път „Марински кладенец – Зеленикова поляна” в землището на с. Стоките

 Допуснато изработване на ПУП за трасе на горски автомобирен път „Кладев рът – Осеникова поляна”

 Допуснато изработване на ПУП на територията на община Севлиево

 Допуснато изработване на ПУП за Трасе на довеждащ провод на техническата инфраструктура – електропровод НН за захранване на обект: ”Цех за производство на здравословни храни” в ПИ 125058 в землището на с. Горна Росица

 Допуснато изработване на ПУП за трасе на подземен кабел за електрозахранване и водопровод до ПИ 069020 в землището на с. Млечево

 Допуснато изработване на ПУП за Трасе на разпределителен газопровод от гр. Севлиево до с. Горна Росица – ІІ етап

 Допуснато изработване на ПУП за Трасе на подземен кабел за електрозахранване и водопровод

 Допуснато изработване на ПУП за Трасе на довеждащ електропровод НН за захранване

 Допуснато изработване на ПУП за обект: Трасе на разпределителен газопровод от гр. Севлиево до с. Горна Росица – ІІ етап

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Богатово

 Допуснато изработване на ПУП за град Севлиево

 Допуснато изработване на ПУП за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките” и източен водопроводен клон за питейна вода”

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с. Буря

 Допуснато изработване на ПУП в землището на на с. Душево

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Ряховците

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Шумата

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Добромирка

 Заповед за допуснато изработване на ПУП за обект: "Главен разпределителен газопровод извън урбанизираната територния за газоснабдяване на община Габрово"

 Допуснато изработване на ПУП в с.Табашко

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Стоките

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Стоките

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Млечево

 Допуснато изработване чрез възлагане от заитересуваното лице на ПУП – ПРЗ за частично изменение на ЗРП на гр.Севлиево

 Допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в землището на с. Ряховците

 Допуснато изработване на ПУП- план за застрояване и ПУП – парцеларен план за трасе на провод в землището на с.Крушево

 Допуснато изработване на ПУП за план за застрояване в гр.Севлиево

 Допуснато изработване на ПУП за трасета на довеждащи проводи в гр.Севлиево

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Малки Вършец

 Допуснато изработване на ПУП за промяна характера на застрояване

 Допуснато изработване на ПУП в с.Горна Росица

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Малки Вършец

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Малки Вършец

 Допускане изработване на ПУП в землището на с. Крамолин

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Младен

 Допуснато изработване на ПУП по плана на селищно образувание „Хоталич”

 Допуснато изработване на ПУП в гр.Севлиево

 Допуснато изработване на ПУП за частично изменение на ЗРП на с. Горна Росица

 Допуснато изработване на ПУП за КВС землище с.Стоките

 Допуснато израбоване на ПУП за промяна предназначението на земята

 Допуснато изработване на ПУП

 Допуснато изработване на ПУП за гр.Севлиево

 Допуснато изработване на ПУП в гр.Севлиево

 Публикувано съобщение в Държавен вестник за изработен ПУП

 Допуснато изработване на ПУП в с.Сенник

 Допуснато изработване на ПУП в с.П.Славеков

 Допуснато изработване на ПУП за застрояване и регулация в с.Табашко

 Допуснато изработване на ПУП

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево