Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


СъобщенияДокументите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на „Идеал Стандарт - Видима“ АД, завод за санитарна арматура, гр. Севлиево: https://eea.government.bg/bg/obyavi/notices-pgapz Съобщение за издадено разрешение за строеж № 173 Дата на качване: 29.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 172 Дата на качване: 29.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 171 Дата на качване: 29.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 170 Дата на качване: 29.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 169 Дата на качване: 29.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 168 Дата на качване: 29.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 167 Дата на качване: 29.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 166 Дата на качване: 29.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 165 Дата на качване: 29.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 164 Дата на качване: 29.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 163 Дата на качване: 29.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 162 Дата на качване: 29.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 161 Дата на качване: 29.12.2017

 Обявление за инвестиционно намерение "Реконструкция на улични водопороводи в централната част на град Севлиево" Дата на качване: 28.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 160 Дата на качване: 05.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 159 Дата на качване: 05.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 158 Дата на качване: 05.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 157 Дата на качване: 05.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 156 Дата на качване: 05.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 155 Дата на качване: 05.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 154 Дата на качване: 05.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 153 Дата на качване: 05.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 152 Дата на качване: 05.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 151 Дата на качване: 05.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 150 Дата на качване: 05.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 149 Дата на качване: 05.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 148 Дата на качване: 05.12.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 147 Дата на качване: 05.12.2017

 Обявяване на обособени части от СЗ ДК 05112012г Дата на качване: 28.11.2017

 Съобщение за аварийно затваряне на ул. Никола Петков Дата на качване: 24.11.2017

 Приложение към Покана за избор на финансова или кредитна институция Дата на качване: 22.11.2017

 Покана за избор на финансова или кредитна институция Дата на качване: 22.11.2017

 Съобщение по чл. 62а от ЗВ - р. Малобухалщица Дата на качване: 20.11.2017

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към проект на Наредба за определяне и предоставяне на прилежаща площ – частна общинска собственост на Община Севлиево към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост Дата на качване: 16.11.2017

 Проект на Наредба за определяне и предоставяне на прилежаща площ – частна общинска собственост на Община Севлиево към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост Дата на качване: 16.11.2017

 Решение № 115 от 12.10.2017 г. на Административен съд Габрово Дата на качване: 13.11.2017

 Заповед по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ Дата на качване: 07.11.2017

 График-създаване на масиви за пасища и ливади 2017-2018 г. Дата на качване: 07.11.2017

 Съобщение и предложение на Кмета на Община Севлиево относно определяне на такса битови отпадъци за 2018 г. Дата на качване: 01.11.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 146 от 24.10.2017г. Дата на качване: 31.10.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 145 от 23.10.2017г. Дата на качване: 31.10.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 144 от 19.10.2017г. Дата на качване: 31.10.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 143 от 17.10.2017г. Дата на качване: 31.10.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 142 от 16.10.2017г. Дата на качване: 31.10.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 141 от 11.10.2017г. Дата на качване: 31.10.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 140 от 10.10.2017г. Дата на качване: 31.10.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 139 от 10.10.2017г. Дата на качване: 31.10.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 138 от 09.10.2017 г. Дата на качване: 31.10.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 137 от 09.10.2017 г. Дата на качване: 31.10.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 136 от 02.10.2017 г. Дата на качване: 31.10.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 135 от 02.10.2017 г. Дата на качване: 31.10.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 134 от 02.10.2017 г. Дата на качване: 31.10.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 133 от 15.09.2017 г. Дата на качване: 31.10.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 132 от 15.09.2017 г. Дата на качване: 31.10.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 131 от 15.09.2017 г. Дата на качване: 31.10.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 130 от 14.09.2017 г. Дата на качване: 31.10.2017

 Информацията по приложение №2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:„Изграждане, реконструкция и оборудване на цех за преработка на кисело и прясно мляко в ПИ № 196019, находящ се в землището на с. Горна Росица, Община Севлиево” Дата на качване: 23.10.2017

 Протокол от административно дело № 170/2017 Дата на качване: 10.10.2017

 Горскостопански план Дата на качване: 29.09.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 129 от 24.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 128 от 24.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 127 от 21.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 126 от 21.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 125 от 21.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 124 от 21.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 123 от 21.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 122 от 21.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 121 от 21.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 120 от 21.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 119 от 21.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 118 от 21.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 116 от 18.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 115 от 18.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 114 от 18.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 113 от 18.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 112 от 09.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 111 от 09.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 110 от 09.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 109 от 09.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 108 от 07.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 107 от 07.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 106 от 07.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 105 от 07.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 104 от 07.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 103 от 07.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 102 от 07.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 101 от 07.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 100 от 07.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 99 от 07.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 98 от 07.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 97 от 07.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 96 от 04.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 95 от 04.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 94 от 01.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 93 от 01.08.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 92 от 24.07.2017 г. Дата на качване: 29.08.2017

 Информацията по приложение №2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Преустройство на производствен цех с предмет на дейност – Производство на хранителни добавки, което ще се реализира в УПИ І-2844, кв. 159 по плана на гр. Севлиево. Дата на качване: 25.08.2017

 Обявление за язовир Широка долчина Дата на качване: 18.08.2017

 Решение № 83 от 28.07.2017 г. на Административен съд Габрово Дата на качване: 15.08.2017

 Съобщение на БДДР - Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Дата на качване: 15.08.2017

 Изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево" Дата на качване: 10.08.2017

 Заповед по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ Дата на качване: 08.08.2017

 Обявление по чл. 72, ал . 4 от ППЗСПЗЗ Дата на качване: 08.08.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 91 от 21.07.2017 г. Дата на качване: 26.07.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 90 от 21.07.2017 г. Дата на качване: 26.07.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 89 от 13.07.2017 г. Дата на качване: 26.07.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 88 от 13.07.2017 г. Дата на качване: 26.07.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 87 от 13.07.2017 г. Дата на качване: 26.07.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 86 от 13.07.2017 г. Дата на качване: 26.07.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 85 от 10.07.2017 г. Дата на качване: 26.07.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 84 от 10.07.2017 г. Дата на качване: 26.07.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 83 от 10.07.2017 г. Дата на качване: 26.07.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 82 от 07.07.2017 г. Дата на качване: 26.07.2017

  Съобщение за издадено разрешение за строеж № 81 от 05.07.2017 г. Дата на качване: 26.07.2017

  Съобщение за издадено разрешение за строеж № 80 от 05.07.2017 г. Дата на качване: 26.07.2017

  Съобщение за издадено разрешение за строеж № 79 от 04.07.2017 г. Дата на качване: 26.07.2017

  Съобщение за издадено разрешение за строеж № 78 от 04.07.2017 г. Дата на качване: 26.07.2017

  Съобщение за издадено разрешение за строеж № 77 от 30.06.2017 г. Дата на качване: 26.07.2017

  Съобщение за издадено разрешение за строеж № 76 от 30.06.2017 г. Дата на качване: 26.07.2017

  Съобщение за издадено разрешение за строеж № 75 от 29.06.2017 г. Дата на качване: 26.07.2017

 Решение № 77 от 10.07.2017 г. на Административен съд Габрово Дата на качване: 21.07.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 74 от 28.06.2017 г. Дата на качване: 29.06.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 73 от 28.06.2017 г. Дата на качване: 29.06.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 72 от 28.06.2017 г. Дата на качване: 29.06.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 71 от 28.06.2017 г. Дата на качване: 29.06.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 70 от 27.06.2017 г. Дата на качване: 29.06.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 69 от 27.06.2017 г. Дата на качване: 29.06.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 68 от 20.06.2017 г. Дата на качване: 29.06.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 67 от 20.06.2017 г. Дата на качване: 29.06.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 66 от 14.06.2017 г. Дата на качване: 29.06.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 65 от 14.06.2017 г. Дата на качване: 29.06.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 64 от 08.06.2017 г. Дата на качване: 29.06.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 63 от 08.06.2017 г. Дата на качване: 29.06.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 62 от 08.06.2017 г. Дата на качване: 29.06.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 61 от 08.06.2017 г. Дата на качване: 29.06.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 60 от 08.06.2017 г. Дата на качване: 29.06.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 59 от 07.06.2017 г. Дата на качване: 29.06.2017

 Съобщение по чл.62, ал.1 от Закон за водите за ползване на воден обект: река Малобухалищица, десен приток на река Росица Дата на качване: 27.06.2017

 Решение № 56 от 16.06.2017 г. на Административен съд Габрово Дата на качване: 23.06.2017

 Съобщение по чл. 62 а от Закона за водите Дата на качване: 23.06.2017

 Решение № 32 от 10.05.2017 г. на Административен съд Габрово Дата на качване: 23.06.2017

 Информацията по приложение №2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС „Обект за производство на сушени плодове, зеленчуци, билки и техните производни“, което ще се реализира в имот с идентификатор 65927.40.69 по КККР на гр. Севлиево Дата на качване: 22.06.2017

 Проект за промяна на Наредбата за опазване на обществения ред Дата на качване: 22.06.2017

 Решение № 52 от 08.06.2017 г. на Административен съд Габрово Дата на качване: 13.06.2017

 Проект за Изменение на „Наредба за управление на общинските пътища в община Севлиево“ Дата на качване: 08.06.2017

 Съобщение по чл. 32 от ДОПК Дата на качване: 01.06.2017

 Съобщение по чл. 32 от ДОПК Дата на качване: 01.06.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 58 от 23.05.2017г. Дата на качване: 25.05.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 57 от 23.05.2017г. Дата на качване: 25.05.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 56 от 19.05.2017г. Дата на качване: 25.05.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 55 от 19.05.2017г. Дата на качване: 25.05.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 54 от 19.05.2017г. Дата на качване: 25.05.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 53 от 18.05.2017г. Дата на качване: 25.05.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 52 от 18.05.2017г. Дата на качване: 25.05.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 51 от 17.05.2017г. Дата на качване: 25.05.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 50 от 17.05.2017г. Дата на качване: 25.05.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 49 от 17.05.2017г. Дата на качване: 25.05.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 48 от 10.05.2017г. Дата на качване: 25.05.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 47 от 10.05.2017г. Дата на качване: 25.05.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 46 от 10.05.2017г. Дата на качване: 25.05.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 45 от 10.05.2017г. Дата на качване: 25.05.2017

 Проект за изменение на "Правилник за организацията и дейността на звено "Инспекторат" към администрацията на Община Севлиево" Дата на качване: 25.05.2017

 Обявление за инвестиционно предложение на „ЧАСТНО РИБНО СТОПАНСТВО” ЕООД Дата на качване: 22.05.2017

 Обявление за инвестиционно предложение на „ЧАСТНО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - ГАБРОВО” ЕООД Дата на качване: 22.05.2017

 Проект за изменение и допълнение на „Наредба за управление на общинските пътища в община Севлиево" Дата на качване: 17.05.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 44 от 04.05.2017 г. Дата на качване: 15.05.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 43 от 04.05.2017 г Дата на качване: 15.05.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 42 от 03.05.2017 г. Дата на качване: 15.05.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 41 от 03.05.2017 г. Дата на качване: 15.05.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 40 от 03.05.2017 г. Дата на качване: 15.05.2017

 Изясняване на общественият интерес към инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект (река „Видима”) – с цел напояване на насаждения от боровинки в ПИ № 121022 и ПИ № 121023, находящи се в землището на с. Градница с ЕКАТТЕ 17857, Община Севлиево, област Габрово – посредством локална система за капково напояване” Дата на качване: 09.05.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 39 от 21.04.2017 г. Дата на качване: 26.04.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 38 от 21.04.2017 г. Дата на качване: 26.04.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 37 от 20.04.2017 г. Дата на качване: 26.04.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 36 от 20.04.2017 г. Дата на качване: 26.04.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 35 от 20.04.2017 г. Дата на качване: 26.04.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 33 от 07.04.2017 г. Дата на качване: 12.04.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 34 от 10.04.2017 г. Дата на качване: 12.04.2017

 Съобщение за издадено разрешение за строеж № 32 от 06.04.2017 г. Дата на качване: 12.04.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 31 от 04.04.2017 г. Дата на качване: 06.04.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 30 от 28.03.2017 г. Дата на качване: 06.04.2017

 Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Увеличаване капацитета на тунелна пещ № 4 FFC от 32т. / 24 часа на 47.5 т./ 24 часа, и демонтаж и извеждане от експлоатация на шатълна пещ № 9 FFC”, което ще се реализира в “Идеал Стандарт - Видима” АД – Завод за производство за санитарна керамика Дата на качване: 03.04.2017

 Проект за изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево“ Дата на качване: 21.03.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 28 от 09.03.2017 г. Дата на качване: 15.03.2017

 Съобщение до заинтересованите лица (по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ) Дата на качване: 13.03.2017

 Доклад за оценка на въздействието върху околната среда Дата на качване: 10.03.2017

 Обява за среща за обществено обсъждане Дата на качване: 10.03.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 26 от 28.02.2017 г. Дата на качване: 07.03.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 25 от 27.02.2017 г. Дата на качване: 07.03.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 24 от 27.02.2017 г. Дата на качване: 07.03.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 23 от 23.02.2017 г. Дата на качване: 24.02.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 22 от 22.02.2017 г. Дата на качване: 24.02.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 21 от 21.02.2017 г. Дата на качване: 24.02.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 20 от 20.02.2017г Дата на качване: 20.02.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 19 от 17.02.2017г Дата на качване: 20.02.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 18 от 16.02.2017г. Дата на качване: 20.02.2017

 Заповеди за набиране на военнослужещи Дата на качване: 17.02.2017

 Заповеди за набиране на военнослужещи Дата на качване: 17.02.2017

 Заповеди за набиране на военнослужещи Дата на качване: 17.02.2017

 Заповеди за набиране на военнослужещи Дата на качване: 17.02.2017

 Заповеди за набиране на военнослужещи Дата на качване: 17.02.2017

 Обявление за инвестиционно предложение Дата на качване: 14.02.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 15 от 07.02.2017 г. Дата на качване: 08.02.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 14 от 06.02.2017 г. Дата на качване: 08.02.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 13 от 02.02.2017г. Дата на качване: 03.02.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 12 от 31.01.2017г. Дата на качване: 03.02.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 11 от 31.01.2017г. Дата на качване: 03.02.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 10 от 30.01.2017г. Дата на качване: 03.02.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 9 от 30.01.2017г. Дата на качване: 03.02.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 8 от 30.01.2017г. Дата на качване: 03.02.2017

 Инфорация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата да ОВОС - Хамбергер България ЕООД Дата на качване: 27.01.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 7 от 19.01.2017г. Дата на качване: 24.01.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 6 от 18.01.2017 г. Дата на качване: 20.01.2017

 Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС - ЗП Пламен Христов Петров Дата на качване: 17.01.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 5 от 09.01.2017 г. Дата на качване: 12.01.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 4 от 09.01.2017 г. Дата на качване: 12.01.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 3 от 09.01.2017 г. Дата на качване: 12.01.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 2 от 09.01.2017 г. Дата на качване: 12.01.2017

 Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 1 от 09.01.2017 г. Дата на качване: 12.01.2017

 Обявление за отдаване под наем на спортен обект Дата на качване: 20.12.2016

 Предложение за изменение в Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламната дейност на територията на Община Севлиево Дата на качване: 15.12.2016

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционното намерение „Разширяване на съществуващ гробищен парк в село Сенник, община Севлиево“ Дата на качване: 14.12.2016

 Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Севлиево Дата на качване: 09.12.2016

 Информация по Приложение № 2 Сиагрон 2016 Дата на качване: 07.12.2016

 Мотиви към Проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в община Севлиево (приет от Общински съвет – Севлиево с Решение № 244/26.07.2016г.) Дата на качване: 05.12.2016

 Проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Дата на качване: 05.12.2016

 Решение № 106 от 04.11.2016 г. Дата на качване: 01.12.2016

 Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС - Актив Клийн ООД Дата на качване: 23.11.2016

 Мотиви за Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Севлиево Дата на качване: 22.11.2016

 Проект за Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Севлиево Дата на качване: 22.11.2016

 Документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на Паралел ЕАД гр. Севлиево Дата на качване: 04.11.2016

 Съобщение по чл. 62а от Закона за водите за горски път Мали бухал Дата на качване: 24.10.2016

 Обява за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 от ЗООС за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на Дата на качване: 05.10.2016

 Съобщение от Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове гр. Севлиево Дата на качване: 05.10.2016

 Заявление - декларация по проект "Предоставяне на топъл обяд за нуждаещите се в община Севлиево" Дата на качване: 04.10.2016

 Съобщение по чл. 62а от Закона за водите язовир Копрюджика Дата на качване: 30.09.2016

 Съобщение по чл. 62 а, ал. 1 от Закона за водите Дата на качване: 26.09.2016

 Декларация по чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища Дата на качване: 20.09.2016

 Заявление-декларация за ползване на социалната услуга "Топъл обяд" Дата на качване: 20.09.2016

 Община Севлиево обявява прием на Заявления за ползване на социалната услуга „Топъл обяд“ Дата на качване: 20.09.2016

 Съобщение по чл. 62 а, ал. 1 от Закона за водите Дата на качване: 31.08.2016

 Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Севлиево Дата на качване: 26.08.2016

 Проект за изменение и допълнение на "Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Севлиево" Дата на качване: 23.08.2016

 Информация по Приложение 2 ЕТ Лескомерс ХВ - Симеон Стоянов Дата на качване: 12.08.2016

 Обявление на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Дата на качване: 08.08.2016

 Информация за преценяване на ОВОС за ремонт и оборудване на съществуваща птицеферма в село Горна Росица Дата на качване: 02.08.2016

 Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ Дата на качване: 27.07.2016

 Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ Дата на качване: 27.07.2016

 Проект за изменение и допълнение на „Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост” Дата на качване: 25.07.2016

 Решение № 66 на Административен съд Габрово Дата на качване: 19.07.2016

 Проект за приемане на "Наредба за условията и реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Севлиево" Дата на качване: 08.07.2016

 Проект за изменение и допълнение на „Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища” Дата на качване: 08.07.2016

 Съобщение за язовир Табашкото Дата на качване: 05.07.2016

 Съобщение за язовир Идилево Дата на качване: 05.07.2016

 Съобщение за язовир Балък бунар Дата на качване: 05.07.2016

 Проект за изменение и допълнение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево” Дата на качване: 04.07.2016

 Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Дата на качване: 15.06.2016

 Протокол от 19.05.2016 г. от заседание на ПК "Бюджет, финанси и стопански дейности" Дата на качване: 14.06.2016

 Предложение относно изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево" Дата на качване: 14.06.2016

 Правилник за дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието им с Община Севлиево Дата на качване: 11.05.2016

 Мотиви за промяна на Правилника за дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието им с Община Севлиево Дата на качване: 11.05.2016

 Инфомация за преценяване на ОВОС за орехова градина в с. Дебелцово Дата на качване: 22.04.2016

 Обявление за инвестиционно предложение: „Допълнително аварийно отводняване на най-ниската част на Парк "Черничките", гр. Севлиево” Дата на качване: 22.04.2016

 Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ Дата на качване: 11.04.2016

 Обява за Набиране на военнослужещи в редовете на българската армия Дата на качване: 07.04.2016

 Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ Дата на качване: 28.03.2016

 Обявление на основание чл. 28, ал. 1 от ППЗОЗЗ и чл. 109, ал. 2 от ЗУТ Дата на качване: 28.03.2016

 Набиране на български граждани за обучение в начална военна подготовка Дата на качване: 29.02.2016

 Проект за изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево" Дата на качване: 19.02.2016

 На вниманието на заинтересованите лица относно Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на Общия устройствен план на Община Севлиево Дата на качване: 01.02.2016

 Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на Общия устройствен план на Община Севлиево Дата на качване: 01.02.2016

 Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС-Севлиевогаз-2000 АД Дата на качване: 29.01.2016

 Открита процедура по приемане на служба във военните формирования Дата на качване: 22.01.2016

 Предложение за отмяна на "Наредба № 1 за обществения ред на територията в Община Севлиево" Дата на качване: 12.01.2016

 Изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево" Дата на качване: 11.01.2016

 Проект на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламната дейност на територията на Община Севлиево Дата на качване: 08.01.2016

 Допълнение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево” Дата на качване: 08.01.2016

 Съобщение за изработване на Общ устройствен план Дата на качване: 28.12.2015

 Обявление за отдаване на концесия на язовир с.Добромирка Дата на качване: 18.12.2015

 Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС-EМ ДЖИ МИЛК ООД Дата на качване: 11.12.2015

 Проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Севлиево Дата на качване: 07.12.2015

 Съобщение за издаване на разрешително по ЗВ Тръста Дата на качване: 03.12.2015

 Съобщение за издаване на разрешително по ЗВ До селото Дата на качване: 03.12.2015

 Съобщение за издаване на разрешително по ЗВ Зелево перо Дата на качване: 03.12.2015

 Предложение за Изменение и допълнение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево” Дата на качване: 03.12.2015

 Предложение за отмяна на „Наредба за организацията на търговската дейност на територията на община Севлиево” Дата на качване: 27.11.2015

 Съобщение на основание чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища Дата на качване: 25.11.2015

 Съобщение на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове гр. Севлиево Дата на качване: 25.11.2015

 Съобщение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект Дата на качване: 24.11.2015

 Съобщение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект Дата на качване: 24.11.2015

 Съобщение за предоставяне на Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС-ЕМКО ЕООД Дата на качване: 24.11.2015

 Съобщение по чл.62а от ЗВ Дата на качване: 19.11.2015

 Обявление съгласно § 4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ Дата на качване: 13.11.2015

 Информация за инвестиционно предложение Дата на качване: 11.11.2015

 Съобщение за предоставяне на информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС Дата на качване: 30.10.2015

 Съобщение за язовир Под селото Дата на качване: 09.10.2015

 Съобщение за язовир Стублата Дата на качване: 09.10.2015

 Решение на РИОСВ за преценка необходимостта от извършване на екологична оценка Дата на качване: 24.09.2015

 Решение № 55 от 13.07.2015 г. Административен съд - гр. Габрово Дата на качване: 24.09.2015

 Съобщение относно Решение № 55 от 13.07.2015 г. Административен съд - гр. Габрово Дата на качване: 01.09.2015

 Съобщение за предоставяне на Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС-Хермес Ико ЕООД Дата на качване: 31.08.2015

 Предложение за Изменение и допълнение на "Наредба № 1 за обществения ред в Община Севлиево" /приета с Решение № 161/ 25.07.2000г. на Общински съвет - Севлиево/ Дата на качване: 19.08.2015

 Съобщение по чл.62, ал.1 от ЗВ Дата на качване: 06.08.2015

 Предложение относно: Допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево" /приета с Решение № 184 от 31.10.2012 г. на Общински съвет - Севлиево/ Дата на качване: 08.07.2015

 Предложение относно: Изменение на "Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост" /приета с Решение № 256 от 16.12.2014 г. на Общински съвет - Севлиево/ Дата на качване: 08.07.2015

 Съобщение за язовир Търхово Дата на качване: 24.06.2015

 Съобщение за язовир Пчеларица Дата на качване: 24.06.2015

 Съобщение за язовир Памука Дата на качване: 24.06.2015

 Съобщение за язовир Орта дере Дата на качване: 24.06.2015

 Съобщение за язовир Кованлъка Дата на качване: 24.06.2015

 Съобщение за язовир Каса дере Дата на качване: 24.06.2015

 Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ Дата на качване: 24.06.2015

 Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Дата на качване: 11.06.2015

 Мотиви за приемане на „Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горските територии – собственост на Община Севлиево” Дата на качване: 08.06.2015

 Обявление по чл.62а от ЗВ - село Градница Дата на качване: 02.06.2015

 Обявление на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Дата на качване: 15.05.2015

 Обявление на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Дата на качване: 13.05.2015

 Обявление за инвестиционно намерение Дата на качване: 12.05.2015

 Обявление на проект за Санитарно охранителна зона Дата на качване: 12.05.2015

 Мотиви за допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево“ Дата на качване: 08.05.2015

 Обявление на основание § 4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ Дата на качване: 28.04.2015

 Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ Дата на качване: 24.04.2015

 Съобщение по чл.62а от ЗВ с.Стоките Дата на качване: 24.04.2015

 Обявление за проект на СОЗ за каптажи с.Крушево Дата на качване: 21.04.2015

 Информация за разширение на съществуваща свинеферма Дата на качване: 01.04.2015

 Съобщение за разширение на съществуваща свинеферма и изграждане на силози за съхранение на зърно Дата на качване: 01.04.2015

 Предложение за Допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево" Дата на качване: 30.03.2015

 Окончателен годишен списък по реда на чл. 18 от НРУУЖННПОЖ (неразделна част от заповед 0292/19.03.2015г.) Дата на качване: 20.03.2015

 Заповед за утвърждаване на окончателен годишен списък по НРУУЖННПОЖ Дата на качване: 20.03.2015

 Уведомление на основание чл.13, ал.2 и чл.14 от Наредбата за гробищни паркове и погребално-обредна дейност на територията на община Севлиево Дата на качване: 13.03.2015

 Обявление за план на новообразувани имоти и регистър на имотите към него в землището на с. Стоките Дата на качване: 12.03.2015

 Обявление на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Дата на качване: 12.03.2015

 Обявление на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Дата на качване: 12.03.2015

 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за гробищните паркове и погребално - обредната дейност на територията на Община Севлиево Дата на качване: 06.03.2015

 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Севлиево /приета с решение 184 от 31.10.2012 г., на Общински съвет – Севлиево/ Дата на качване: 06.03.2015

 Обявена процедура за набиране на резервисти в доброволния резерв на въоръжените сили Дата на качване: 04.03.2015

 Обявление относно проект за СОЗ за каптиран извор "Баира-5" Дата на качване: 23.02.2015

 Обявление относно проект за СОЗ за каптиран извор "Баира-4" Дата на качване: 23.02.2015

 Обявление относно проект за СОЗ за каптиран извор "Баира-1" и "Баира-3" Дата на качване: 23.02.2015

 Изменение и продължаване срока на действие на разрешително по Закона за водите Дата на качване: 18.02.2015

 Обявление за общинска концесия за язовир "Стублата" Дата на качване: 17.02.2015

 Обявление за общинска концесия за язовир "Под селото" Дата на качване: 17.02.2015

 Обявление за общинска концесия за язовир "Идилево" Дата на качване: 17.02.2015

 Обявление за общинска концесия за язовир "Балък бунар" Дата на качване: 17.02.2015

 Предложение за Изменение и допълнение на „Наредба за дейностите по управление на отпадъците на територията на община Севлиево” Дата на качване: 09.02.2015

 Предложение за Изменение и допълнение на „Наредба № 1 за обществения ред в община Севлиево” Дата на качване: 09.02.2015

 Съобщение за откриване на процедура за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Малауча" Дата на качване: 26.01.2015

 Съобщение за набиране на лица във военно формирование 54990 гр. Враца Дата на качване: 21.01.2015

 Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево“ Дата на качване: 19.01.2015

 Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево” Дата на качване: 12.01.2015

 Мотиви и проект за изменение и допълнение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево” Дата на качване: 12.01.2015

 Решение № 140 на Административен съд-Габрово Дата на качване: 12.01.2015

 Обявление във връзка с отдаване на обособени части от обект, публична общинска собственост – Спортна зала „Дан Колов“ Дата на качване: 19.12.2014

 Съобщение до всички настанени под наем в общински жилища Дата на качване: 04.12.2014

 Мотиви и проект на "Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост " Дата на качване: 01.12.2014

 Мотиви и проект за изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево" Дата на качване: 28.11.2014

 Съобщение на основание § 4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ Дата на качване: 21.11.2014

 Обявление на основание чл.109, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗУТ Дата на качване: 14.11.2014

 Допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево" Дата на качване: 10.11.2014

 Обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ Дата на качване: 10.11.2014

 Съобщение по чл.62а от ЗВ Дата на качване: 31.10.2014

 Решения на Административен съд - Габрово Дата на качване: 08.10.2014

 Обявление във връзка с изграждането на система за производство на електрическа енергия от биомаса с. Сенник Дата на качване: 11.09.2014

 Мотиви за допълнение на „Наредба за организация на движението на територията на община Севлиево”

 Обявление Дата на качване: 29.09.2014

 Допълнение на “Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Севлиево”

 Изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево“

 Проектно предложение за промяна в Наредбата за управление на горските територии - собственост на Община Севлиево

 Мотиви за промяна в Наредбата за управление на горските територии - собственост на Община Севлиево

 Проект на Изменение на "Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Севлиево"

 Съобщение относно инвестиционно предложение "Изграждане на сонда" с. Горна Росица.

 Мотиви и Проект на „Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Севлиево”

 Съобщение по чл. 111, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 Съобщение по чл.62а от ЗВ

 Обявление по чл.28б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползуването на земеделски земи

 Предложение за промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево

 Проект на Наредба за определянето администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел "Здравеопазване, социални дейности, спорт и младежка политика" при Общинска админинстрация Севлиево

 Обявление по чл.129, ал.1 от ЗУТ

 Съобщение за предоставяне достъп до обществена информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за ОВОС

 Съобщение за преценка необходимостта от извършване на екологична оценка

 Съобщение за предоставяне на обществена информация по чл. 6 от Наредба за ОВОС

 Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Севлиево

 Мотиви за Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Севлиево

 Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС - Прогресстрой ЕООД

 Съобщение по чл.62а ЗВ за с. П.Славейков - ТК1-Ангел Димитров-Гранит

 Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

 Решение № 17222 на Върховният административен съд на Република България

 Решение №29 на Административен съд - гр. Габрово

 Съобщение за министерство на отбраната за обявяване на вакантни длъжности

 Съобщение по чл.62а, ал.1 от ЗВ за язовир "Багдалата"

 Съобщение за удължаване срока за подаване на заявления за изплащане на левова компенсация

 Съобщение по чл.62а, ал.1 от ЗВ за язовир "Бяло поле"

 Допълнение и изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево”

 Изменение и допълнение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево”

 Обявление за изработването на парцеларен план за трасета на мрежа ниско напрежение и водопровод

 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Севлиево

 Мотиви към Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Севлиево

 Изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Община Севлиево

 Изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево”

 Допълнение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево”

 Съобщение за определяне границите на земеделски земи

 Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност

 Мотиви за приемане на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност

 Обявление за СОЗ каптаж Двата кл. Къричин и Мерджанов кладенец

 Обявление за СОЗ каптаж "Бъката"

 Обява за прием на 370 войници в сухопътни войски

 Заповед за назначаване на комисия за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2013 - 2014 г.

 Обявление за изготвени предварителни регистри във връзка със земеделските масиви за ползване за 2013 - 2014 г.

 График на заседанията на комисиите по чл.37В от ЗСПЗЗ за сключване на споразумения при създаване на земеделски масиви

 Съобщение за издаване на разрешително за водовземане от язовир с.Дамяново

 Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС

 Мотиви за приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Севлиево

 Проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Севлиево

 Обявление СОЗ каптаж Петлите, с. Стоките

 Обявление СОЗ каптаж Лъвов мост, с. Стоките

 Обявление СОЗ каптаж Караците, с. Стоките

 Обявление СОЗ каптаж Добревци, с. Стоките

 Обявление СОЗ каптаж Валевци 2, с. Стоките

 Обявление СОЗ каптаж Валевци 1, с. Стоките

 Съобщение по чл.62а ал.1 от Закона за водите

 Съобщение за обществен достъп до документация по чл.104, ал.1 от ЗООС

 Обявление СОЗ Стара ПС с.Младен

 Обявление СОЗ Над Язовира с. Петко Славейков

 Обявление СОЗ Зелени ливади с. Бериево

 Обявление СОЗ Букът I с. Малки Вършец

 Съобщение за издаване на разрешително за водовземане от язовир в с.Буря

 Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС

 Мотиви за изменение на „Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища”

 Съобщение за издаване на разрешително за водовземане

 Информация ОВОС относно Инвестиционно предложение: „Газопроводно отклонение за „Паралел” ООД в землището на гр.Севлиево, Община Севлиево”

 Съобщение относно Инвестиционно предложение: „Газопроводно отклонение за „Паралел” ООД в землището на гр.Севлиево, Община Севлиево”

 Мотиви за приемане на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Севлиево

 Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Севлиево

 Мотиви за приемане на Наредба за рекламната дейност на територията на община Севлиево

 Наредба за реклмната дейност на територията на община Севлиево

 Съобщение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект яз.Стамболийски

 Допълнение на „Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет” на община Севлиево

 Достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС

 Предложение за Изменение на „Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Севлиево”

 Oбявление СОЗ каптажи Коцовец, Табашка чешма, Сливова чешма,Качица и Каменец с.Крамолин

 Oбявление СОЗ каптажи Горен, Среден и Долен с. П.Славейков

 Oбявление СОЗ каптаж Нелъба с. Добромирка

 Oбявление СОЗ извор Баира 2 с. Дамяново

 Обявление СОЗ Чешмите с. Дамяново

 Обявление СОЗ Узун бунар с. Добромирка

 Обявление СОЗ Гюр чешма с. Дамяново

 Обявление СОЗ Бързи брод с. Градница

 Обявление СОЗ Букът 2,3,4 с. Малък Вършец

 Съобщение по чл.62а от ЗВ МВЕЦ Чадърлии

 Съобщение по чл.62а от ЗВ за МВЕЦ Видима - Градница

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 Мотиви за приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Севлиево

 Проект за Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Севлиево

 Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

 Крайният срок за подаване на заявления от жилищно-спестовни вложители е 21 ноември 2013 г.

 Предложение за изменение и допълнение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево”

 Предложение за приемане на допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

 Обявление за отдаване под наем на обособени части от спортна зала „Дан Колов”

 Обявление за отдаване под наем на обособени части от спортна зала „Дан Колов”

 Проект за изменение и допълнение на „Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост”

 ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на МВЕЦ с използване на съоръжения на хидровъзел на р.Росица (приток Видима)

 МОТИВИ за актуализация на текстове в "Наредбата за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Севлиево"

 Проект на нова "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги "

 Проект на нова "НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА"

 Изменение на „Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Севлиево”

 Покана за публично обсъждане за утвърждаване цените на услугите на фирма "Бяла" ЕООД

 Обява за прием на резервисти в СВ, ВВС И ВМС през 2012 година

 Свикване на Общо събрание за всички работници и служители в Община Севлиево

 Обявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

 Обявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

 Обявление за отдаване под наем на обособена част от СЗ "Дан Колов"

 Изменения и допълнения в Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Севлиево

 Приемане на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Севлиево

 Предложение за изменение на „Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Севлиево”

 Промяна на „Наредбата за определянето и администрирането на местни такси цени и услуги на територията на община Севлиево”

 Проект за наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд

 Проект за наредба за управление на горските територии, които са собственост на Община Севлиево

 Предложение за изменение и допълнение на „Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел“

 Предложение за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево

 Предложение за промяна Правилника за устройството, дейността и управлението на Спортна зала "Дан Колов"

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево