Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дейности на отдела  • Инвеститорски и качествен контрол на дейностите по озеленяване и сметосъбиране в Община Севлиево.
  • Администриране на дейностите по управление на отпадъците на Регион Севлиево (сдружение на общините Севлиево, Дряново и Сухиндол), контрол на дейността на -Регионалното депо за отпадъци.
  • Актуализация на общинските нормативни актове по околна среда – Наредба за управление на отпадъците на Община Севлиево и Наредба за изграждане и опазване на зелената система на Община Севлиево. 
  • Разработването на проекти и програми свързани с околна среда.
  • Разработване, актуализация и прилагане на програми Околна среда, Контрол на качество на атмосферния въздух, Програма за управление на отпадъците.
  • Съдействие на Общинския инспекторат при прилагане на нормативни актове по ОС.  

 

Законодателство в областта на околната среда:  http://www.moew.government.bg/bg/ministerstvo/zakonodatelstvo/


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево