Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общински съвет с ПРОТОКОЛ № 5 от 08.04.2014 от 10.04.2014

 № 071 Поемане на дълг за мостово финансиране, направено по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект: „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево”.

 № 072 Поемане на дълг за съфинансиране, направено по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект: „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево”.

 № 073 Учредяване право на ползване върху специализирани транспортни средства.

 № 074 Провеждане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на Републиканската и общинската транспортна схеми от квотата на Община Севлиево” с две обособени позиции

 № 075 Приемане на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с асистирана репродукция за семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Севлиево.

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево