Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 5, което ще се проведе на 08.04.2014 г.



ПОКАНА № 5

 

На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 08 април 2014 г. /вторник/ от 17.00 часа в зала 200 на Община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД:



 Дневен ред

 График за провеждане на заседания на постоянните комисии

 1.1. Поемане на дълг за мостово финансиране, направено по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект: „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево”.

 1.2. Поемане на дълг за съфинансиране, направено по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект: „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево”.

 1.3. Учредяване право на ползване върху специализирани транспортни средства.

 1.4. Провеждане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на Републиканската и общинската транспортна схеми от квотата на Община Севлиево” с две обособени позиции





« назад



Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево